Rối loạn biệt hóa giới tính

Các rối loạn của biệt hóa giới tính sinh dục

Trên lâm sàng gặp những bệnh nhân có buồng trứng, nhưng cơ quan sinh dục lại biệt hoá nam tính hay không rõ ràng về giới tính, đó là trường hợp lưỡng tính giả nữ; hoặc gặp bệnh nhân có tinh hoàn nhưng cơ quan sinh dục ngoài và các ống sinh dục biệt hoá nam tính không hoàn toàn còn gọi là lưỡng tính giả nam,…Đó là những trường hợp rối loạn của biệt hoá giới tính sinh dục.