Rối loạn xuất tinh

Xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm là tình trạng  dương vật đủ cứng để tiến hành giao hợp được nhưng xuất tinh rất nhanh.

Xuất tinh ra máu

Xuất tinh ra máu là tình trạng có máu lẫn trong tinh dịch khi xuất tinh.