Hotline: 096 882 7671 (024)38.253.531/ (024)38.253.535 (số máy lẻ 5245 hoặc 5529)/ Đặt lịch khám: 19001902

Lịch khám PK chuyên khoa Nam Học

ThứBác sĩ phụ tráchGiờ khámĐịa điểm làm việcThông tin liên hệ
2 Bs Nguyễn Hữu Thảo 6:30 - 16:30 PK 222 nhà C2
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài 19001902
3 Bs Trịnh Hoàng Giang 6:30 - 16:30 PK 222 nhà C2
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài 19001902
4 Ths. Bs Bùi Văn Quang 6:30 - 16:30 PK222 nhà C2
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài 19001902
5 Bs Nguyễn Duy Khánh 6:30 - 16:30 PK222 nhà C2
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài 19001902
6 Bs Nguyễn Duy Khánh 6:30 - 16:30 PK222 nhà C2
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài 19001902

Lịch khám theo yêu cầu Nam Học

ThứBác sĩ phụ tráchGiờ khámĐịa điểm làm việcThông tin liên hệ
2 PGS. TS. Nguyễn Quang 6:30 - 16:30 PKYC Nam học tầng 2 nhà C4
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài 19001902
3 PGS. TS. Nguyễn Quang 6:30 - 16:30 PKYC Nam học tầng 2 nhà C4
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài 19001902
4 PGS. TS. Nguyễn Quang 6:30 - 16:30 PKYC Nam học tầng 2 nhà C4
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài 19001902
5 TS. Trịnh Hoàng Giang 6:30 - 16:30 PKYC Nam học tầng 2 nhà C4
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài 19001902
6 PGS. TS. Nguyễn Quang 6:30 - 16:30 PKYC Nam học tầng 2 nhà C4
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài 19001902
7 Ths. Nguyễn Duy Khánh Ths. Nguyễn Hữu Thảo Ths. Bùi Văn Quang 7:30-16:30 PKYC Nam học tầng 2 nhà C4
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài 19001902