Hotline: 1900 1902 / 096 882 7671 (024)38.253.531/(024)38.253.535 (số máy lẻ 245 hoặc 529)

Lịch khám PK chuyên khoa Nam Học

ThứBác sĩ phụ tráchGiờ khámĐịa điểm làm việcThông tin liên hệ
2 Bs Nguyễn Hữu Thảo 6:30 - 16:30 PK 222 nhà C2
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Hotline: 096 882 7671
3 Bs Trịnh Hoàng Giang 6:30 - 16:30 PK 222 nhà C2
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Hotline: 0968 827 671
4 Ths. Bs Bùi Văn Quang 6:30 - 16:30 PK222 nhà C2
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Hotline: 096 882 7671
5 Bs Nguyễn Duy Khánh 6:30 - 16:30 PK222 nhà C2
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Hotline: 0968827671
6 Bs Nguyễn Duy Khánh 6:30 - 16:30 PK222 nhà C2
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Hotline: 0968827671

Lịch khám theo yêu cầu Nam Học

ThứBác sĩ phụ tráchGiờ khámĐịa điểm làm việcThông tin liên hệ
2 PGS. TS. Nguyễn Quang 6:30 - 16:30 PKYC Nam học tầng 2 nhà C4
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám online qua tổng đài 19001902
3 PGS. TS. Nguyễn Quang 6:30 - 16:30 PKYC Nam học tầng 2 nhà C4
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám qua tổng đài: 19001902
4 PGS. TS. Nguyễn Quang 6:30 - 16:30 PKYC Nam học tầng 2 nhà C4
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám online qua tổng đài 19001902
5 TS. Trịnh Hoàng Giang 6:30 - 16:30 PKYC Nam học tầng 2 nhà C4
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám online qua tổng đài 19001902
6 PGS. TS. Nguyễn Quang 6:30 - 16:30 PKYC Nam học tầng 2 nhà C4
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Đặt lịch khám online qua tổng đài 19001902