Hotline: 096 882 7671 (024)38.253.531/ (024)38.253.535 (số máy lẻ 245 hoặc 529)/ Đặt lịch khám: 19001902

Đào tạo cán bộ

Trung tâm Nam học là cơ sở thực hành của trung tâm đào tạo Bệnh viện Việt Đức, các trường đại học Y và một số cơ sở đào tạo khác; đào tạo cán bộ Y tế ở bậc sau đại học (tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, BSCKII, BSCKI,…) ; đại học, cao đẳng,…