Hotline: 096 882 7671 (024)38.253.531/ (024)38.253.535 (số máy lẻ 245 hoặc 529)/ Đặt lịch khám: 19001902

Hợp tác quốc tế

Thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các Bệnh viện, Trường đại học hàng đầu trên thế giới. Chủ động khai thác, thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế về dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật; là một trong những cầu nối quan trọng giữa các bác sỹ trong nước với các giáo sư, bác sỹ nước ngoài.