Hotline: 096 882 7671 (024)38.253.531/ (024)38.253.535 (số máy lẻ 245 hoặc 529)/ Đặt lịch khám: 19001902

Nghiên cứu khoa học

Trung tâm Nam học Việt Đức là cơ sở đầu ngành của chuyên ngành Nam học của cả nước. Phát huy truyền thống và năng lực của trung tâm chúng tôi đề cao nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ tiên tiến để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Chủ trì nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm.