Hotline: 096 882 7671 (024)38.253.531/ (024)38.253.535 (số máy lẻ 245 hoặc 529)/ Đặt lịch khám: 19001902

Tuyên truyền và phòng các bệnh lý nam học

Nam học là một lĩnh vực y khoa đang trên đà phát triển. Rất nhiều vấn đề bệnh lý nam học mà người dân còn đang bớ ngớ và dễ mắc phải. Trung tâm luôn rất tích cực trong các hoạt động truyền thông các bệnh lý nam học đặc biệt các vấn đề về y học giới tính, sức khỏe sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục …


Tham gia các bác sĩ, nhân viên trong Trung tâm tham gia khám chữa bệnh, hoạt động tình nguyện cho công đồng.